Пројектна настава

Ученици шестог и петог разреда су у петак 27.09.2019. године, заједно са наставницом српског језика и књижевности, Биљаном Масал, реализовали пројекат на тему „Мој љубимац“.

Циљ пројекта је уочити (спознати) важност кућних љубимаца у сврху обогаћивања свакодневног живота, употребљавање различитог облика усменог изражавања, причање и описивање.

Ученици, подељени у групе, радили су на теми која је интересантна. Проучавали су и проширивали знање о љубимцима, бележили запажања о љубимцима, анализирали прикупљене податке, издвајали битно и доносили закључке, фотографисали се са кућним љубимцима, прикупљали материјале о љубимцима (врста, боја, раса, старост, величина), новинске чланке, информације из енциклопедија, часописа, интернета, анкетирали и интервјуисали своје укућане, писали саставе на тему, састављали стихове о љубимцима, проналазили пословице и изреке о појединим љубимцима, цртали цртеже (сарадња са наставницом ликовне културе), правили презентацију (сарадња са наставником информатике и рачунарства), правили поклоне за своје кућне љубимце. У виду извештаја, паноа,  хамера, презентације, фотографије, цртежа (изложба на паноу школског ходника), ученици су презентовали закључке до којих су дошли. Пројектна настава је обухватила све фазе, од планирања, преко реализације и презентовања до евалуације.

Продукт пројекта је изложба у школском ходнику. Успешна презентација изабране теме потврдила је да је резултат пројектне наставе продукт који има употребну и васпитну вредност. Пројектна настава је усмерена на развијање виших сазнајних способности, социјалних вештина и вредности.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>