План завршетка другог полугодишта за ученике 8. разреда