ШКОЛСКИ ОДБОР

Република  Србија

ОСНОВНА  ШКОЛА „ ДУШАН  ЈЕРКОВИЋ“ Костојевићи

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Митровић Слободан

Петровић Новак

Богдановић Бошко

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ :

Радовановић Виолета

Чолић Данијела

Катанић Горан

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА:

Божић Снежана

Пантелић Милош

Петронијевић Миодраг

Председник Школског одбора: Катанић Горан, професор технике и информатике