САВЕТ РОДИТЕЉА

Школска 2017/2018

Чланови савета родитеља по одељењима:

Име и презиме Представник одељења:
Вукашиновић Зоран Нижи разреди – матична школа
Пантелић Зоран V  разред- матична школа
Марковић Миленко VI разред- матична школа
Пантелић Милија VII  разред-  матична школа
Ранковић Ранко VIII разред-  матична школа
Глигоријевић Јелена I и IV  разред – ИО Злодол
Секулић Биљана V  разред – ИО Злодол
Лукић Милица VI разред – ИО Злодол
Деспотовић Мирјана VII разред –ИО Злодол
Васиљевић Гордана VIII разред –ИО Злодол
Митровић Дејан I-IV разред – ИО  Заглавак
Павловић Радоје VII разред – ИО  Јеловик
Марковић Ана I-IV разред – ИО  Јакаљ