САВЕТ РОДИТЕЉА

Школска 2018/2019

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

Име и презиме Представник одељења:
Милосављевић  Сања Нижи разреди – матична школа
Богдановић Јелена V  разред- матична школа
Пантелић Зоран VI разред- матична школа
Марковић Миленко VII  разред-  матична школа
Ђукановић Ивана VIII разред-  матична школа
Глигоријевић Јелена I и IV  разред – ИО Злодол
Лазаревић Дејан V  разред – ИО Злодол
Секулић Биљана VI разред – ИО Злодол
Лукић Милица VII разред –ИО Злодол
Деспотовић Мирјана VIII разред –ИО Злодол
Митровић Дејан I-IVразред – ИО  Заглавак
Николић Ивана I-IVразред – ИО  Јеловик
Марковић Ана I-IVразред – ИО  Јакаљ