САВЕТ РОДИТЕЉА

Школска 2020/2021

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

Име и презиме Представник одељења:
Милосављевић  Сања Нижи разреди – матична школа
Пајић Славица V  разред- матична школа
Ранковић Миленко VI разред- матична школа
Вукашиновић Зоран VII  разред-  матична школа
Марковић Милан VIII разред-  матична школа
Лазаревић Дејан II разред – ИО Злодол
Лукић Милица V  разред – ИО Злодол
Цветковић Драгица VI разред – ИО Злодол
Јањић Душан VII разред –ИО Злодол
Секулић Биљана VIII разред –ИО Злодол
Митровић Дејан I-IVразред – ИО  Заглавак
Николић Ивана I-IVразред – ИО  Јеловик
Марковић Ана I-IVразред – ИО  Јакаљ