ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ваннаставно особље у школској 2018/2019:

Јовановић Србољуб – директор

Томоњић Гордана – педагог

Јекић Мирјана – психолог

Вуковић Драгана – секретар

Нешковић Ивана – шеф рачуноводства

Аврамовић Бојана – библиотекар