НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставни кадар у школској 2020/2021:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

 1. Масал Биљана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  8. разред  у  Костојевићима
 2. Васић Драгана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  6. разред у ИО Злодол
 3. Катанић Александра –  енглески језик, одељенски старешина 5. разред у Костојевићима
 4. Василић Татјана – енглески језик
 5. Јовановић Наташа – руски језик
 6. Алексић Невена – руски језик
 7. Арсеновић Јован – математика, физика, одељенски старешина  6. разред у Костојевићима
 8. Јанковић Љиљана – математика, одељенски старешина 7. разред у ИО Злодол
 9. Николић Марко – географија, одељенски старешина  7. разред у Костојевићима
 10. Ковачевић Марко – историја
 11. Јевтић Владимир – историја
 12. Новаковић Емилија – ликовна култура
 13.  Сарић Деспотовић Ивана – ликовна култура
 14. Јовановић Милош –  музичка култура
 15. Катанић Горан – техника и технологија,  одељенски старешина  5. разред у ИО Злодол
 16. Васић Владан – информатика и рачунарство
 17. Стојадиновић Невенка – хемија
 18. Гачић Тијана – хемија
 19. Обрадовић Ана – биологија, одељенски старешина  8. разред у ИО Злодол
 20. Вукашиновић Драган – физика
 21. Максимовић Александар – физичко васпитање
 22. Росић Милош – физичко васпитање
 23. Тимотијевић Јован  верска настава

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

 1. Илић Весна – Костојевићи
 2. Вилотијевић Бојана – Заглавак
 3. Милинковић Милош – Злодол
 4. Стојановић Јелена – Јакаљ
 5. Чолић Словић Данијела – Јеловик

На породиљском одсуству:  Малешевић Марија, Бојић Милица, Крстић Снежана