НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставни кадар у школској 2017/2018:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

 1. Масал Биљана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  5. разред  у  Костојевићима
 2. Васић Драгана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  7. разред у ИО Злодол
 3. Симић Татјана –  енглески језик, одељенски старешина 6. разред у Костојевићима
 4. Милановић Љубиша – руски језик
 5. Арсеновић Јован – математика, одељенски старешина  7. разред у Костојевићима
 6. Ковачевић Марина – математика, информатика и рачунарство, одељенски старешина 8. разред у ИО Злодол
 7. Тутић Радмила – географија
 8. Николић Марко – географија, одељенски старешина  8. разред у Костојевићима
 9. Чолић Петар – историја
 10. Јевтић Владимир – историја
 11. Павловић  Негосава – ликовна култура
 12. Ђукановић Радомир – ликовна култура
 13. Јовановић Милош –  музичка култура
 14. Катанић Горан – техничко и информатичко образовање, одељенски старешина  6. разред у ИО Злодол
 15. Стојадиновић Невенка – хемија
 16. Ристић Весна – биологија и хемија
 17. Обрадовић Ана – биологија, одељенски старешина  5. разред у ИО Злодол
 18. Нешковић Дејан – физика, информатика и рачунарство
 19. Максимовић Александар – физичко васпитање
 20. Росић Милош – физичко васпитање
 21. Митровић Радомир  верска настава

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

 1. Илић Весна – Костојевићи
 2. Вилотијевић Бојана – Заглавак
 3. Милинковић Милош – Злодол
 4. Стојановић Јелена – Јеловик
 5. Митровић Катарина – Јакаљ

На породиљском одсуству: Катанић Александра, Марковић Слађана, Чолић Словић Данијела, Сарић Деспотовић Ивана, Јовановић Наташа

Радници ван-радног односа (педагошки асистент) по уговору о делу: Стефановић Тамара