ШКОЛСКИ ОДБОР

Школска 2022/2023

Република  Србија

ОСНОВНА  ШКОЛА „ ДУШАН  ЈЕРКОВИЋ“ Костојевићи

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Митровић Слободан

Радовановић Видан

Челиковић Драган

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ:

Николић Марко

Максимовић Александар

Васић Драгана

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА:

Милосављевић Сања

Марковић Ана

Николић Ивана

Председник Школског одбора: Максимовић Александар, мастер професор физичког васпитања и спорта