САВЕТ РОДИТЕЉА

Школска 2023/2024

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

Име и презиме Представник одељења:
Лукић Дијана Разредна настава – матична школа
Пантелић Момчило V  разред – матична школа
Петронијевић Владан VI разред – матична школа
Марковић Милан VII  разред – матична школа
Игњатовић Јелена VIII разред – матична школа
Павловић Радоје Разредна настава – ИО Злодол
Лазаревић Слободан V разред – ИО Злодол
Митровић Ана VII разред – ИО Злодол
Лукић Милица VIII разред – ИО Злодол
Секулић Биљана I-IVразред – ИО Заглавак
Петровић Пуниша I-IVразред – ИО  Јеловик
Мартић Сања I-IVразред – ИО  Јакаљ