САВЕТ РОДИТЕЉА

Школска 2021/2022

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

Име и презиме Представник одељења:
Пантелић Момчило Нижи разреди – матична школа
Милосављевић Сања V  разред- матична школа
Чворовић Милица VI разред- матична школа
Ранковић Весна VII  разред-  матична школа
Вуловић Владан VIII разред-  матична школа
Лазаревић Дејан III разред – ИО Злодол
Митровић Дејан V  разред – ИО Злодол
Лукић Милица VI разред – ИО Злодол
Бошковић Срђан VII разред –ИО Злодол
Јањић Душан VIII разред –ИО Злодол
Секулић Биљана I-IVразред – ИО  Заглавак
Николић Ивана I-IVразред – ИО  Јеловик
Мартић Сања I-IVразред – ИО  Јакаљ