САВЕТ РОДИТЕЉА

Школска 2022/2023

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

Име и презиме Представник одељења:
Пантелић Момчило Разредна настава – матична школа
Чворовић Милица V  разред – матична школа
Вуловић Владан VI разред – матична школа
Игњатовић Јелена VII  разред – матична школа
Јовић Софија VIII разред – матична школа
Лазаревић Дејан Разредна настава – ИО Злодол
Митровић Ана VI разред – ИО Злодол
Лукић Милица VII разред – ИО Злодол
Бошковић Срђан VIII разред – ИО Злодол
Секулић Биљана I-IVразред – ИО Заглавак
Петровић Пуниша I-IVразред – ИО  Јеловик
Мартић Сања I-IVразред – ИО  Јакаљ