ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ваннаставно особље у школској 2021/2022:

Леонтијевић Гордана – директор

Томоњић Гордана – педагог

Тадић Павловић Радмила – психолог

Максимовић Бојан – секретар

Нешковић Ивана – шеф рачуноводства

Аврамовић Бојана – библиотекар

Мирјана Јекић – библиотекар