ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ваннаставно особље у школској 2023/2024:

Леонтијевић Гордана – директор

Томоњић Гордана – педагог

Тадић Павловић Радмила – психолог

Максимовић Бојан – секретар

Брзаковић Данијела – шеф рачуноводства

Аврамовић Бојана – библиотекар