НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставни кадар у школској 2023/2024:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Масал Биљана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  7. разред  у  Костојевићима

Јекић Татјана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  5. разред у ИО Злодол

Василић Татјана –  енглески језик, одељенски старешина 8. разред у Костојевићима

Бојић Милица – енглески језик

Јовановић Наташа – руски језик, одељенски старешина 6. разред у Костојевићима

Лукић Ирина – руски језик

Арсеновић Јован – математика, физика, одељенски старешина  5. разред у Костојевићима

Мучибабић Јелена – математика

Николић Марко – географија

Јаковљевић Милица – географија

Ковачевић Марко – историја

Јевтић Владимир – историја

Новаковић Емилија – ликовна култура

Јовановић Милош –  музичка култура

Катанић Горан – техника и технологија,  одељенски старешина  8. разред у ИО Злодол

Нешковић Ивана – информатика и рачунарство

Стојадиновић Невенка – хемија

Крстић Снежана – хемија

Обрадовић Ана – биологија, одељенски старешина  7. разред у ИО Злодол

Вукашиновић Драган – физика

Максимовић Александар – физичко васпитање

Марковић Божидар – физичко васпитање

Тимотијевић Јован  верска настава

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

Илић Весна – Костојевићи

Вилотијевић Бојана – Заглавак

Милинковић Милош – Злодол

Стојановић Јелена – Јакаљ

Чолић Словић Данијела – Јеловик

На породиљском одсуству:  Јанковић Љиљана, Алексић Невена, Спасојевић Драгана