НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставни кадар у школској 2022/2023:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

 1. Масал Биљана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  6. разред  у  Костојевићима
 2. Јекић Татјана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  8. разред у ИО Злодол
 3. Катанић Александра –  енглески језик, одељенски старешина 7. разред у Костојевићима
 4. Василић Татјана – енглески језик
 5. Алексић Невена – руски језик, одељенски старешина 5. разред у Костојевићима
 6. Арсеновић Јован – математика, физика, одељенски старешина  8. разред у Костојевићима
 7. Мучибабић Јелена – математика
 8. Николић Марко – географија
 9. Јаковљевић Милица – географија
 10. Ковачевић Марко – историја
 11. Јевтић Владимир – историја
 12. Новаковић Емилија – ликовна култура
 13. Јовановић Милош –  музичка култура
 14. Катанић Горан – техника и технологија,  одељенски старешина  7. разред у ИО Злодол
 15. Нешковић Ивана – информатика и рачунарство
 16. Стојадиновић Невенка – хемија
 17. Крстић Снежана – хемија
 18. Обрадовић Ана – биологија, одељенски старешина  6. разред у ИО Злодол
 19. Вукашиновић Драган – физика
 20. Максимовић Александар – физичко васпитање
 21. Марковић Божидар – физичко васпитање
 22. Тимотијевић Јован  верска настава

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

 1. Илић Весна – Костојевићи
 2. Вилотијевић Бојана – Заглавак
 3. Милинковић Милош – Злодол
 4. Стојановић Јелена – Јакаљ
 5. Чолић Словић Данијела – Јеловик

На породиљском одсуству:  Јанковић Љиљана, Васић Драгана