НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставни кадар у школској 2021/2022:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

 1. Масал Биљана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  5. разред  у  Костојевићима
 2. Јекић Татјана – српски језик и књижевност, одељенски старешина  7. разред у ИО Злодол
 3. Катанић Александра –  енглески језик, одељенски старешина 6. разред у Костојевићима
 4. Бојић Милица – енглески језик
 5. Алексић Невена – руски језик
 6. Арсеновић Јован – математика, физика, одељенски старешина  7. разред у Костојевићима
 7. Јанковић Љиљана – математика, одељенски старешина 8. разред у ИО Злодол
 8. Николић Марко – географија, одељенски старешина  8. разред у Костојевићима
 9. Ковачевић Марко – историја
 10. Јевтић Владимир – историја
 11. Новаковић Емилија – ликовна култура
 12. Јовановић Милош –  музичка култура
 13. Катанић Горан – техника и технологија,  одељенски старешина  6. разред у ИО Злодол
 14. Нешковић Ивана – информатика и рачунарство
 15. Стојадиновић Невенка – хемија
 16. Крстић Снежана – хемија
 17. Обрадовић Ана – биологија, одељенски старешина  5. разред у ИО Злодол
 18. Вукашиновић Драган – физика
 19. Максимовић Александар – физичко васпитање
 20. Марковић Божидар – физичко васпитање
 21. Тимотијевић Јован  верска настава
 22. Јекић Мирјана – грађанско васпитање

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

 1. Илић Весна – Костојевићи
 2. Вилотијевић Бојана – Заглавак
 3. Милинковић Милош – Злодол
 4. Стојановић Јелена – Јакаљ
 5. Чолић Словић Данијела – Јеловик

На породиљском одсуству:  Василић Татјана, Васић Драгана, Сарић Деспотовић Ивана